Kommunerna 1955: Ramsbergs landskommun

Ramsberg rubrik

ligger i hjärtat av Bergslagen och i Örebro läns nordöstra del. Ramsberg blev egen socken år 1589 efter att förut ha tillhört Fellingsbro och Lindes socknar. Den ganska rikliga förekomsten av järnmalm och öven kopparmalm gjorde att bergsbruket med tiden blev betydande. Hyttor och smedjor byggdes efter de flesta vattendragen. Brytningen av malm förekom främst i Stråssa och Håkansboda. Den under senare delen av 1800-talet begynnande centraliseringen av järnförädlingen till större anläggningar hade sin inverkan även å bergshanteringen inom Ramsberg kommun. Hyttorna nedlades och stångjärnshamrarna tystnade. Gruvdriften fortsatte dock i ganska stor utsträckning till år 1923 då malmbrytningen i Stråssa gruvor nedlades.

Ramsberg kyrby Glien

Utsik över sjön Glien mot Kyrkbyn.

Ramsberg är en av de glesast befolkade kommunerna inom Örebro län med endast 6 inv. per kvkm. Antalet innevånare den 1/1 1955 uppgick till 2967 personer. Av landarealen, 46807 hektar, består 6% av åker och 75% av skog.

Huvudnäringarna inom kommunen utgöres av jordbruk och skogsbruk. Dessutom finnes sågverk, snickerifabriker, gruvdrift samt förekommer brytning av fältspat.

Ramsberg signaturer