Kommunerna 1955: Ramnäs landskommun

Ramnäs rubrik

Ramnäs kommun, Västmanlands län, utgöres av en traditionsrik bruksbygd, som genomflytes av Kolbäcksån och Strömsholms kanal, vid vilka vattendrag Ramnäs och Virsbo samhällen är belägna. Ängelsberg, som utgjorde det största samhället i den gamla Västervåla socken, ligger intill sjön Åmänningen i en av Bergslagens vackraste trakter. Kommunens befolkning har sin huvudsakliga utkomst från bruken. Ramnäs Bruks AB har kätting och rostfria manufakturer som huvudprodukter och företaget ingår i Bultkoncernen, Hallstahammar. Wirsbo Bruks rörverk och smedja sysselsätter cirka 400 anställda och Engelsbergs Bruk, som äges av Avesta Jernverks AB, har en dyrbar produktion av bl.a. rostfria avstängningsventiler. Kommunens förvaltningslokaler ligger i Ramnäs samhälle och den kommunala verksamheten är stadd i en kraftig expansion, varvid kommunens övertagande av ansvaret för anläggning och underhåll av vatten- och avloppsledningar, vägar m.m. som tidigare skötts av bruken, utgör de mest kostnadskrävande projekten för närvarande. Ett nytt ålderdomshem är nyligen invigt i Ramnäs och i Virsbo har första etappen av centralskolan färdigbyggts.

Ramnäs 1700-tals byggnad

En gammal fin 1700-tals byggnad med stilren arkitektur är en av de bäst bevarade bland Ramnäs äldre byggnader.

Ramnäs lancashiresmedja

Ramnäs gamla lancashiresmedja är en av de få smedjor av denna art, som fortfarande är igång.

Ramnäs Ramnäs bruks AB industribyggnader

Moderna industribyggnader. Ramnäs Bruks AB.

Ramnäs Virsbo centralskola

Centralskolan i Virsbo.

Ramnäs ålderdomshem

Ramnäs nya ålderdomshem har plats för 30 pensionärer och invigdes i april 1955.

Ramnäs idyller rubrik

Ramnäs Schenströmska herrgården

Schenströmska herrgården i Ramnäs.

Ramnäs Virsbo kyrka

Virsbo Kyrka, på sin tid uppförd och donerad av Wirsbo Bruks dåvarande ägare, famlidne envoyén Herman Lagercrantz.

Ramnäs Ängelsbergs samhälle

Naturbild från Ängelsbergs samhälle.