Kommunerna 1955: Ramdala landskommun

Ramdala rubrik

Ramdala kyrkan

Kyrkan

Ramdala kommun sträcker sig från Östersjön till smålandsgränsen i norr och har en ytvidd av 81,90 kvkm. Folkmängden utgjorde den 1/1 1955 2132 personer. Socknens södra del utgöres av ön Senoren och kustbandet. Strax innanför kustbandet finns en bördig jordbruksbygd, som i norr övergår i skogsbygden.

Ramdala Senoren Möcklöbron

Senoren förbindes med fastlandet genom Möcklöbron.

Ramdala ålderdomshem Ramdala slätten

Socknens ålderdomshem syns vida omkring på den bördiga Ramdala-slätten.

Ramdala kungabesök 1954

En stor tilldragelse i Ramdalas historia var kungabesöket den 8 juni 1954.

Kommunalfullmäktige infördes i Ramdala år 1919. Dess förste ordf. var lantbrukare Per Olsson, Vallby. Dennes son, lantbrukare Karl Ramvall, Vallby, är f.n. kommunalfullmäktiges ordf. Ordförande i kommunalnämnden är lantbrukare Oscar Olsson, Vallby.