Kommunerna 1955: Råneå landskommun

Råneå rubrik vapen

konstituerades såsom egen socken genom Kungl. brev den 2/11 1654.

Råneå kyrkby

Råneå kyrkby

Rånehå Tallheden skolhem

Råneå. Parti med Tallhedens skolhem.

Råneå Gästis centralskolorna

Råneå. Utsikt med Gästis och centralskolorna.