Kommunerna 1955: Rämmens landskommun

Rämmen rubrik signatur teckning gratulation Sixten Larsson

Rämmen sidrubrik

Rämmen pensionärshem 1

Rämmen pensionärshem 2

Pensionärshem

Rämmen centralskola

Centralskola

Rämmen gamla skolan

Gamla skolan

Rämmen vårdhem

Vårdhem

Rämmen härdugn

Härdugn

Rämmen valsverk

Valsverk

Rämmen sidrubrik

Rämmen herrgård

Herrgården

Rämmen kyrka

Kyrkan

Rämmen skogsidyll

Skogsidyll

Rämmen timmerbil

Rämmen hästdraget timmerlass

Transportmedel

Rämmen herrgård

Herrgården

Rämmen liggande timmer

Rämmen stående timmer

Skogens ansikte

Rämmen sidrubrik

Rämmen fabrik

Fabrik

Rämmen fjädertillverkning

Fjädertillverkning

Rämmen gammal fabrik

Gammal fabriksidyll

Rämmen trådmaskin

Trådmaskin

Rämmen fjädertillverkning 2

Fjädertillverkning

Rämmen vårdhem

Vårdhem

Rämmen läkarbostad

Läkarebostad

Rämmen stiftelsehus

Stiftelsehus

Rämmen egnahem

Egnahem

Rämmen idrottsplats

Idrottsplats

Rämmen egnahem 2

Rämmen egnahem 3

Egnahem