Kommunerna 1955: Revsunds landskommun

Revsund foto 1

Revsund foto 2

Revsund foto 3

Revsund foto 4

Revsund foto 5

Med över sju mils vidd ifrån norr till söder, med fäbodar, sjöar och vattendrag ligga de tre socknarna i Revsunds kommun:

Sundsjö:

Revsund Sundsjö kyrka

Revsund:

Revsund Revsund kyrka

Bodsjö:

Revsund Bodsjö kyrka

Med anor ifrån Arnljots liv har bygden genom århundradena utvecklats.
Nu sjuder livet i skogar, på fält och i industrier. Av de senare finnas moderna anläggningar i

Pilgrimstad: Boardfabriken

Revsund Pilgrimstad boardfabrik

Gällö: Sågverket

Revsund Gällö sågverk

I det kommunala livet har aktiviteten bl.a. tagit sig uttryck i tillskapandet av nya skolor såsom i byarna

Flatnor:

Revsund Flatnor skola

Rissna:

Revsund Rissna skola

De slingrande vägarna förbättras och moderniseras:

Revsund vägförbättring

Och kommunen hoppas att den fredliga utvecklingen kan fortsätta till gagn för alla dess invånare.

Revsund signaturer