Kommunerna 1955: Romaklosters landskommun

Romakloster rubrik

Bildad genom sammanslagning av aderton kommuner på mellersta Gotland.
Areal: 457,32 kvadratkilometer
Folkmängd: 5.956 innevånare.

Romakloster Roma sockerbruk

Roma sockerbruk, kommunens enda större industri och Gotlands enda sockerbruk.

Romakloster Roma klosterruin

Roma klosterruin. Klostret anlades på elvahundratalet.

Romakloster Grogarnsberget

Parti från Grogarnsberget.
Naturskyddat område i Östergarns socken.

Romakloster Östergarn kyrkogård minnessten tyskar Albatross

Minnessten på Östergarns kyrkogård över tyskar, som stupade under första världskriget vid en sjödrabbning mellan tyskar och ryssar utanför Östergarns kust.
Tyska minsveparen Albatross sattes på grund vid Herrviks fiskeläge.