Kommunerna 1955: Romelanda landskommun

Romelanda kyrka centrum flygfoto

Romelanda kyrka med kommuncentrum till höger om bilden. Vägen längst upp går fram till ålderdomshemmet och till höger mot platsen för centralskola och centrumbebyggelse.

Romelanda Solberg Hede gästgiveri

Solberg gammal by i Göta älvdal med Hede gamla gästgivaregård längst till höger l bilden. Åkrarna till höger går ned till Göta älv.