Kommunerna 1955: Saltsjöbadens köping

Saltsjöbaden kommunalhus

Kommunalhuset

Saltsjöbaden ålderdomshem

Ålderdomshemmet