Kommunerna 1955: Sandhults landskommun

Sandhult rubrik

Vid den stora kommunsammanslagningen i början av 1930-talet sammanfördes Bredared och Sandhult till en kommun - med namnet Sandhult. Några århundraden tidigare hade Hedareds kapellförsamling införlivats med Sandhult. Närmaste granne är Borås.
Hela arealen är omkring 16000 hektar, därav 1800 hektar åker. Befolkningen har ökat starkt i södra delen av socknen. För endast 90 år sedan var folkmängden sammanlagt 3000, men den är nu snart dubbelt så stor.
Sandhult är en utpräglad småbrukarebygd. Binäringar till de små jordbruken är skogsbruk och hantverk. Sedan äldre tider har många sandhultsbor varit smeder, murare, snickare och vävare. Vävarna hämtade garn hos förläggare i Borås, och där inlämnade sedan de färdiga tygerna. Smidet och väveriet har upphört för länge sedan. I stället för vävstolen kom stickmaskinen (vid sekelskiftet), men även detta hemarbete har nu upphört. Både större och mindre sy- och trikåfabriker suger upp all arbetskraft runt om i bygden. Bland övriga industrier märks en liten firma, som färdigställer kopparvalsar för tygtryck till väverier o.d. Socknens största fabrik är AB Alf Stigens Fabriker med färgeri, tillverkning av konstläder och plasttillverkning (Stigolon).
Socknen har utförligt skildrats i en bok, Sandhult Gammalt och nytt.

Sandhult signaturer

Sandhult Hedared kapell interiör

Sandhult Hedared kapell stavkyrka

Hedareds kapell. Sveriges enda kvarstående stavkyrka.

Sanhult AB Alf Stigens fabriker

AB Alf Stigens fabriker.

Sandhult Per Persson insamling kung

En sandhultspojke, Per Persson, blev rikssegrare vid insamlingskampanjen år 1949.