Kommunerna 1955: Sätila landskommun

Åren 1950 - 1954.
En presentation av förverkligade investeringsplaner under en 5-årsperiod.

Sätila brandstation brandbil

År 1950
Brandstation och brandbil

Sätila Lygnevi idrottsplats

År 1951.
Idrottsplatsen Lygnevi -

Sätila Lygnevi idrottsplats 2

- i två bilder.

Sätila badbrygga Lygnern

År 1952,
Badbrygga vid Lygnern, (Simskolans pontonbrygga intagen för vinterförvaring)

Sätila Stomshöjd Hyssna

År 1952.
Fastgheten Stomshöjd i Hyssna. 8 lägenheter -
samlingssal - barnavårdscentral o. sjuksysters mottagn. lokal.

Sätila by läkarmottagning bostad

År 1953.
Läkarebostad med mottagningslokal i Sätila by.

Sätila Hyssna centralskola

År 1954.
Centralskolan i Hyssna. 7 klassrum -

Sätila Hyssna centralskola matsal slöjd

- skolmåltids- och slöjdlokaler.

Sätila signatur

Sätila flygfoto

Flygfoto över Sätila.

Sätila lantmannaskola flygfoto

Flygfoto över Sätila lantmannaskola.

Sätila Hyssna kyrka flygfoto

Flygfoto över Hyssna med nya kyrkan.