Kommunerna 1955: Sävars landskommun

Sävar rubrik text signaturer monument teckning

Sävar kommunalhus

Kommunalhuset

Sävar läkarbostad

Läkarbostaden

Sävar prästgård

Prästgården

Sävar bruksbacken bruksherrgård

"Bruksbacken" med bruksherrgård uppförd på 1700-talet

I Sävar kyrkby som ligger ganska jämt fördelat på vardera sidor om Sävarån, kämpas hårt på båda sidor om vem som har ordnat och ordnar det snyggast, en kamp som resulterat i början till ett par parker, fontän m.m. och "striden går vidare.

Sävar landsvägsbron

Landsvägsbron

Sävar ålderdomshem

Ålderdomshemmet

Ålderdomshemmet står nu på den plats som tidigare upptogs av "Sävargården" ett välkänt centrum på Gammlia, Umeås motsvarighet till Skansen. Har man besökt Umeå så har man besökt Sävargården. För - som man säger här i Sävar - "Si Sjevar hä je n'då Sjevar"

Sävar färjebryggan Ostnäs

Färjebryggan - Ostnäs

Till Holmön, Sveriges minsta kommun kommer man sommartid med färjan mellan Ostnäs och Holmön.

Sävar Sävarälven

Parti av Sävarälven

Genom hela Sävar socken flyter "Sävarån" den drivande kraften till mycket av vad bygden producerar. Som kuriosum kan nämnas att en naturlig fiskodlingsplats, enastående i Sverige, kanske i hela världen, finnes vid Sävarängarna nära utloppet i Kvarken, ett område som vid högvatten brukar vara översvämmat.

Sävar Skeppsvik timmerflottning 1

Från Skeppsvik

Sävar Skeppsvik timmerflottning 2

Betydande mängder timmer flottas och sorteras vid Skeppsvik som förr var en viktig utskeppningshamn för sågade trävaror, tjära, järn m.m. från bruken vid Sävar och Johannisfors.