Kommunerna 1955: Söderala landskommun

Söderala kommunalhus

Söderala kommunalhus, uppfört år 1931.

Söderala kyrka

Söderala kyrka från 1100-talet, ombyggd vid senaste sekelskiftet.

Söderala vapen

Söderala vapen.