Kommunerna 1955: Söderbärke landskommun

Söderbärke rubrik

Söderbärke text

Söderbärke signaturer