Kommunerna 1955: Söderfors landskommun

Söderfors rubrik

Söderfors Dalälven

"Såg du hur Dala-älven sam
med skum och dån ur skogen fram."
(Böttinger)

Söderfors Ankarbacken Parken

Ankarbacken i Parken

Söderfors kyrkan

Kyrkan

Söderfors bruksgata

Bruksgata

Söderfors egna hem

Egna hem

Söderfors ålderdomshem

Ålderdomshemmet

Söderfors pensionärshem

Pensionärshem