Kommunerna 1955: Södermöre landskommun

Södermöre rubrik

som uppkommit av de gamla socknarna Arby, Hagby, Halltorp och Voxtorp, var till för några få år sedan en typisk jordbruksbygd. Men på sista tiden ha några mindre men livliga industrier uppstått genom utveckling av tidigare mera hantverksmässigt bedriven verksamhet. Kommunen bildade på sin tid kärnan i det oxenstiernska grevskapet Södermöre.

Södermöre Värnenäs flygfoto

Oxenstiernska huset Värnenäs.

Hagby kyrka.

Södermöre Halltorp kyrka

Halltorps kyrka.