Kommunerna 1955: Söderåkra landskommun

Söderåkra rubrik

Kyrkan, från år 1795. Gustaf IV Adolf, som färdades förbi under byggnadstiden, bestämde att kyrkan skulle heta SOFIA MAGDALENA efter sin moder.

Söderåkra ålderdomshem Brobäcksgården

Ålderdomshemmet Brobacksgården
Ritat av arkitekt Hjalmar Hammarling
Byggnadsår 1952.

Söderåkra skola

Folkskolan vid kyrkan
Byggd år 1914.