Kommunerna 1955: Södra Göstrings landskommun

Södra Göstring rubrik

Södra Göstring gammal gård

Gammal gård.