Kommunerna 1955: Södra Hagunda landskommun

Södra Hagunda rubrik

Kommunen omfattar två pastorat med sex socknar. Balingsta - Hagby - Ramsta är ett pastorat och, Dalby - Uppsala Näs - Västeråker är ett pastorat. I Dalby har kommunen sitt ålderdomshem beläget, med utsikt över Dalbyvikens vatten.

Södra Hagunda brandkår är förlagd vid Balingsta busstation. Därifrån utgår bussar dagligen att hämta skolbarnen till kommunens skolor, de s.k. skolskjutsar. Balingsta är även centrum för kommunens skolverksamhet. Vid stranden till Lårstaviken av Balingsta är den gamla riddarborgen, Wiks slott beläget. Denna är nu folkhögskola, och äges av Uppsala läns landsting. Folkhögskolan är en förmån för kommunens bygd och folk.
Södra Hagunda har som huvudnäring jordbruket, och räknas till de bördigaste inom Uppsala län.

Södra Hagunda Balingsta folkskola skiss