Kommunerna 1955: Skärblacka landskommun

Kommunen är belägen mellan sjöarna Roxen och Glan och är sammanslagen av industrikommunen Kullerstad och jordbrukskommunen Vånga. I Kullerstad finnes pappersbruken Ljusfors och Skärblacka som i slutet av 1800-talet efterträdde de gamla järnbruken. Sammanslagningen av kommunerna var en oundviklig följd av att Vånga avfolkades ganska fort och Kullerstad i stället ökade sin folkmängd. Storkommunens folkmängd är i dag ca 5000 och ökningen fortsätter
i samma takt som bostäder hinner att byggas.
Inflyttningen i Kullerstad under de senaste 50 åren har till stor del skett från Vånga, emedan de yngre sökt sin utkomst vid industrierna. På så sätt kan sammanslagningen betraktas som naturlig genom befolkningens nära släktskap. Mycket lite gnissel har också märkts sedan sammanslagningen.
Centralpunkten i den nya kommunen, Skärblacka industrisamhälle, utvecklas hastigt, såväl industrierna som bostadsområden och allmänna anläggningar, utföres med all den fart som är möjlig med hänsyn till tillgänglig arbetskraft. Allmänna anläggningar som utförts efter kriget ärkommunalhus, 2 pensionärshem med tillsammans 24 lägenheter, läkaremottagning, tvättstuga samt vatten och avloppsledningar. Närmast ligger utbyggandet av skolväsendet. Skärblacka signaturer

Skärblacka kommunalhus

Skärblacka kommunalhus

Skärblacka folkskolor

Skärblacka folkskolor

Skärblacka pappersbruk

Skärblacka pappersbruk

Skärblacka Ljusfors pappersbruk

Ljusfors pappersbruk