Kommunerna 1955: Skepptuna landskommun

Skepptuna kommunalhus

Skepptuna Husby-Långhundra ålderdomshem

Skepptuna Gottröra ålderdomshem

Skepptuna Vikensberg folkskola

Nr 1. Skepptuna kommunalhus. Nr 2. Husby-Långhundra ålderdomshem. Nr 3. Gottröra ålderdomshem. Nr 4. Vikensbergs folkskola.

Skepptuna kommun, Stockholms län, bildades 1952 genom sammanslagning av kommunerna Husby-Långhundra, Vidbo, Gottröra, Närtuna, Skepptuna och Lunda. Kommunen är en ren jordbrukskommun utan någon som helst industri och med en areal av 28556 har, därav 9742 har åkerjord. Folkmängden var vid 1952 års början 3330 och vid 1955 års ingång 3081 personer.

Skepptuna signaturer