Kommunerna 1955: Skepplanda landskommun

Skepplanda rubrik

Skepplanda dalen

Utsik över Skepplanda-dalen från kyrkbacken

Skepplanda kyrka

Skepplanda kyrka

Skepplanda hembygdgård

Skepplanda hembygdsgård. Byggnaden är från 1700-talet

Skepplanda Bodaredal skvaltkvarn hembygdförening

Den gamla skvaltkvarnen vid Bodaredal. Ägare Skepplanda hembygdsförening

Skepplanda ålderdomshem

Skepplanda ålderdomshem med plats för 22 vårdtagare, uppfört 1899