Kommunerna 1955: Skene köping

Skene vapen fana rubrik

År 1953, den 14 december, beslöt Skene köping att såsom symbol för sin självstyrelse antaga följande, av Svenska Kommunalheraldiska Institutet utarbetade vapen: - I fält av silver en på ett blått treberg stående röd borg med ett stolpvis ställt blått svärd mellan tornen. - Borgen symboliserar köpingens främsta historiska minne, det medeltida gränsfästet Öresten, som var beläget på Slottsberget inom den nuvarande köpingen, medan det uppåtriktade svärdet utgjorde bygdens äldsta kända symbol, använd i det sigill, varmed invånarna
i Marks härad beseglade sin trohetsförsäkran till hertig Johan vid upproret mot Erik XIV år 1568. I utredningen om vapnet hade förutom kommunalnämnden deltagit kommunalkamreraren Per Grebius; vilket allt vi, Gustaf Alehem, ordförande i kommunalfullmäktige, och Sven Larsson, ordförande i kommunalnämnden, intyga.
Gustaf Alehem
Sven Larsson

Skene tingshus

Tingshuset, Skene.

Skene idrottsplats

Skene Kungsfors fabrik park

Skene. Kungsfors fabrik med park.

Skene kyrka

Skene. Kyrkan.

Skene kyrka interiör

Skene. Kyrkan. Interiör.