Kommunerna 1955: Skellefteå landskommun

Skellefteå rubrik

Skellefteå sockenvapen

Skellefteå sockens vapen

Skellefteå landskyrka kyrkstaden

Landskyrkan sedd från kyrkstaden

Skellefteå älv Sunnanå timmerflottning

Skellefteå älv vid Sunnanå

Skellefteå Nordanå bandy

Motiv från Nordanå