Kommunerna 1955: Sköllersta landskommun

Sköllersta rubrikSköllersta kung Eriksgata 1953 kyrka

Kommunalfullmäktiges ordförande Hemmansägare Vilhelm Carlsson hälsar H. Maj:t. Konungen välkommen till kommunen vid dennes Eriksgata i juni 1953. I bakgrunden Sköllersta församlings 1200talskyrka.

Sköllersta Pålsboda flygfoto

Sköllersta kommuns centralort. De nuvarande förvaltningslokalerna är inrymda i en före detta skola vilken synes överst till vänster på bilden. Sköllersta kommun i Örebro län består av församlingarna Bo, Svennevad, Sköllersta. Inom kommunens gränser är Pålsboda municipalsamhälle beläget. Den befolkningsmässiga mittpunkten i Sverige är belägen nordost om kommunens centralort enligt den senaste statistiska beräkningen.

Sköllersta Hjortkvarn bygdeskola

Hjortkvarns centrala bygdeskola tagen i bruk från och med höstterminen 1953.

Sköllersta Pålsboda skola

Pålsboda skola tagen i bruk från och med höstterminen 1942.