Kommunerna 1955: Sköns köping

Skön rubrik vapen

Skön gamla centrum Birstahemmet flygfoto

Sköns gamla centrum med kyrkan. Ålderdomshemmet Birstahemmet överst till vänster.

Skön centrum Skönsberg kommunalhus flygfoto

Sköns nya centrum, Skönsberg, med kommunalhuset i bakgrunden.

Skön Östra Skönsberg hamn industri Heffners flygfoto

Östra Skönsberg med köpingen tillhöriga hamn- och industriområde i Heffners. Bl.a. Vin- och Spritcentralens nya fabriksbyggnad t.h.

Skön Hagaskolan Solhaga flygfoto

Hagaskolan med nya ålderdomshemmet Solhaga i övre h. hörnet. Centralskolan i Haga en av landets modernaste skolor i paviljongstil, utofrmad med tanke speciellt på enhetsskolan. Solhaga togs i bruk 1 dec 1953 och har plats för 60 pensionärer i 40 enkelrum och 10 dubbelrum.

Skön Skönsberg flygfoto

Gammal och ny bebyggelse i Skönsberg.

Skön Tomtebo fritidsområde flygfoto

Sköns köpings fritidsområde Tomtebo.

Skön Haga flygfoto

Nya bostadsområdet i Haga.

Skön Skönvik sågverk arbetarbostäder

Skönviks nedlagda sågverk med arbetarbostäder.

Skön Tunadal sågverk ångsåg flygfoto

Tunadals sågverk, landets äldsta ångsåg. Nu moderniserad.

Skön Ankarsviksverken Johannedal sågverk

Ankarsviksverken, Johannedal. Wallboardfabrik och sågverk.

Skön Ortviken sulfitfabrik pappersbruk

Ortvikens sulfitfabrik o. pappersbruk.