Kommunerna 1955: Södra Mo landskommun

Södra Mo rubrik

Areal: 308,48 kvkm.
Folkmängd den 1/1 1955: 2.053

Södra Mo Hestra brandstation

Brandstationen i Hestra, uppförd 1953

Södra Mo kung Öreryd ålderdomshem

Hans Maj:t Konungen besöker ålderdomshemmet i Öreryd den 12 sept. 1954

Södra Mo Hestra centralskola

Centralskolan i Hestra, uppförd 1949

Södra Mo folkskola Öreryd

Folkskolan i Öreryd, uppförd 1938

Utsikt över Stengårdshultssjön Stengårdshult

Södra Mo Remma Norra Unnaryd fornminnesstugor

Fornminnesstugor vid Remma Norra Unnaryd