Kommunerna 1955: Södra Sotenäs landskommun

Södra Sotenäs. Gbg:s och Bohus län.
Näringar:

Södra Sotenäs Gravarne fiskebåt

Fiske. Sjöfart. Konservindustri.

Södra Sotenäs Malmöns stenhuggeri

Stenindustri.

Södra Sotenäs Askum flygfoto

Jordbruk.

Södra Sotenäs Dalevattnet kommunalförbund vattenverk L:a Dalevatten

Dalevattnets kommunalförbunds vattenverk vid L:a Dalevatten.