Kommunerna 1955: Södra Väne landskommun

Södra Väne rubrik

Södra Väne Gärdhems kyrka

Gärdhems kyrka.

Velanda järnvägsbro.

Södra Väne Åsaka centralskola

Åsaka centralskola.

Södra Väne Åsaka runstenen

Runstenen, Åsaka.