Kommunerna 1955: Sollentuna köping

Sollentuna vapen rubrik

Sollentuna kommunalhus

Kommunalhuset

Sollentuna Edsberg villa radhus

Edsbergs villa- och radhusområde