Kommunerna 1955: Solleröns landskommun

Sollerö rubrik vapen

i Kopparbergs län är en av Dalarnas mindre kommuner med en areal på cirka 500:00 kvadratkilometer och en folkmängd som för närvarande uppgår till cirka 1800 personer.
Bebyggelsen är huvudsakligen koncentrerad till Sollerön, den största av öarna i Siljan, samt till två större byar på fastlandet, Gesunda och Ryssa. Sollerön har rika fornlämningar, främst omfattande gravfält från vikingatiden visar att trakten varit befolkad sedan urminnes tid.
Fram till 1780-talet var Sollerön kapellförsamling under Mora men vid nämnda tid utverkades skilsmässa från moderförsamlingen och under åren 1780 - 1785 uppförde solleröborna egen kyrka, ett byggnadsverk som utgör ett imponerande bevis för vad en fattig men frihetsälskande ortsbefolkning kunnat åstadkomma.
För närvarande utgör jordbruk och skogsbruk huvudnäringarna inom kommunen, några större industriföretag finnes ej. På grund av den i Siljansdalen vanliga ägosplittringen pågår sedan år 1946 s.k. "Laga skifte" omfattande hela socknen.

Sollerö utsikt Gesundaberget

Utsikt från Gesundaberget.

Sollerö kyrkbåt Siljan

Vacker natur och kyrkbåtar har gjort Solleröns namn känt.
Siljan omfamnar den idylliska ön som blivit kallad Dalarnas Ögonsten. Byggande av båtar, även kyrkbåtar, är ett hantverk som sedan gamla tider haft många utövare på ön.