Kommunerna 1955: Sparreholms landskommun

Vid Sparreholms herrgård korsades västra stambanan med sjön Båven, en tålmodig bärare av häradets skogstimmer.
Resultatet av korsningen blev en huvudort för sörmländsk trävaruindustri.
- Sparreholm och Båven.

Sparreholm Båven

Vid mitten av 1000-talet kristnades bygden kring Båven och kristningsverket fick sina monument i runinskrifter:
Kylving och Holmger lät resa stenen efter Vred, sin fader och efter Viborg, sin syster. Han drunknade i Båven, en mycket sorglig död. Gud och Guds moder hjälpe deras själv.
- Sund i Helgesta, Sparreholms kommun.

Sparreholm runsten