Kommunerna 1955: Staffanstorps landskommun

Staffanstorp landskap

Staffanstorps kommun består av 12 tidigare mindre enheter. Kyrkornas antal utgör 11 och dessutom finnes en klockstapel inom kommunen. Att landskapet där Staffanstorp inrymmes är Skåne, därom torde denna bild tydligt tala.

Staffanstorp GG glassfabrik

Staffanstorp, som är Malmöhus läns största landskommun, inrymmer Europas största fabrik för glasstillverkning, den välkända GG-glassen.

Staffanstorp modern lantgård

Lantbruket är en betydande försörjningskälla. Här finnes flera stora lantgårdar, många av modernare uppförande,

Staffanstorp korsvirke lantgård

men även flera av äldre datum, där korsvirket ännu är bevarat.

Staffanstorp väderkvarn

Den äldre bebyggelsen framgår även av de äldre väderkvarnar som finnes

Staffanstorp runsten

samt av de äldre minnesmärken, som präglar kommunen. Bl.a. ovan avbildade runsten.

Staffanstorp Nevisborg stuteri

Travsporten har en av sina källor inom kommunen, där Nevisborgs travstuteri är beläget. Efter ett besök på Jägersro intages gärna

Staffanstorp Gästgivaregården

måltiden på den välkända Gästgivaregarden i Staffanstorp. Här intager

Staffanstorp tätort

förtroende- och tjänstemän gärna förplägnad efter ett längre sammanträde, där kommunens byggnadsfrågor eller andra ärenden behandlats. Lägenhetsbeståndet har ökats med 86 lägenheter inom själva tätorten sedan år 1952. Kommunens största problem har varit vatten- och avloppsfrågorna. Dessa har numera lösts på ett tillfredsställande sätt.

Staffanstorp sparbank

Kommunens lån och sparade slantar förvaltas på ett betryggande sätt av denna sparbank, som är byggd efter äldre mönster.