Kommunerna 1955: Stallarholmens landskommun

Stallarholmen rubrik

Stallarholmen bro flygfoto