Kommunerna 1955: Stånga landskommun

Stånga kyrka portal

Stånga kyrkas portal

Stånga Bur kyrka skola

Burs skola och kyrka