Kommunerna 1955: Stuguns landskommun

Stugun vapen

Stuguns socken ligger i östra Jämtland och är en typisk skogskommun.Vid kommunsammanslagningen lades Borgvattnets socken till och så blev det storkommunen Stugun. Till ytan är kommunen dryga 11 kvadratmil. Tätorten ligger i Stuguns kyrkby där förvaltningen centraliserades och kommunalkontor inrättades. Någon nämnvärd industri finns inte utan det är de stora skogarna som ger levebrödet - samt i någon mån jordbruk. Stugun är genomfluten av Indalsälven som inom kommunen har tre större forsar och här har Statens Vattenfall med början 1940 byggt tre kraftverk. Midskog med en maximaleffekt av ca 150000 kW och en energiproduktion av ca 750 milj. kWh per år och en byggkostnad av 80 milj. kr. Näveredebygget som blir färdigt sommaren 1955 med en effekt av 63000 kW och en byggkostnad av ca 45 milj. kr. Samt Stugubygget som påbörjades 1952 och beräknas stå fördigt 1956, och dess effekt samt kostnad för bygget torde bli något mindre än Näveredeforsens.
Ser man till Stuguns historia så går den tillbaka till slutet av 1200-talet. Då Uppsala domkyrka lät upprätta en sielstuga eller härbärge på Ragundaskogen för vägfaranden. Bakom det första pergamentbrevet står ärkebiskop Johannes. Ett skydd och skattefrihet som 7 biskopar i följd förnyade. På den tiden var bygden också gränstrakt mellan Sverige och Norge och här gick mellanriksvägen från Bottenhavet till Tröndelag. Stugan på Ragundaskogen kom härigenom så att säga att bli en symbol för och bilda namnet, sockennamnet Stugun.

Stugun signatur

Stugun gamla kyrkan pensionärshem

Stuguns gamla kyrka. I bakgrunden pensionärshemmet.

Stugun apotek centralskola

Apotek och tandpoliklinik. Läkarebostad. Centralskola.

Stugun Stugubyn Stuguberget Indalsälven

Stuguby ligger mellan Stuguberget och Indalsälven.