Kommunerna 1955: Storviks köping

Storvik rubrik

är visserligen den minsta av Gävleborgs läns kommuner - men de som bygga och bo här ha en god trivsel och samhällsanda. Betecknande är en vandringsmans omdöme för 50 år sedan: Märkvärdigt samhälle detta! Inga fattiga, inga rika, alla lika! Så är i stort sett förhållandet än i dag, vilket det är oss ett nöje att kunna betyga. Storvik den 8 juli 1955.

Storvik signaturer

Storvik klockstapel

Storvik nya skolan

Nya Skolan /Uppförd 1914/

Storvik centrum flygfoto

Köpingens centrala bebyggelse /Flygfoto/

Storvik kv Triangeln flerfamiljshus

Flerfamiljshus i Kv. Triangeln

Storvik kv Linnean

Nyare bebyggelse - 1953 . Kv.Linnean.

Storvik folkets park

Storviks Folkets Park - Anlagd 1936