Kommunerna 1955: Storfors köping

Storfors rubrik vapen karta

Storfors köping är belägen i sydöstra delen av Värmlands län och gränsar i norr till Kroppa kommun i söder till Ullvätterns kommun och i öster till Grythyttans kommun i Västmanlands län. Köpingen har en areal av 7400 har och folkmängden var den 31/12 1954 3958 personer. Bebyggelsen är koncentrerad till ett litet område i kommunens sydvästra del. Övrig areal utgöres hvudsakligast av sjöar och skogar.
Storfors köping tillhör de yngre kommunerna. Den bildades den 1 januari 1950 genom delning av Kroppa kommun. Näringslivet domineras av Uddeholms Aktiebolags (Storforsverken) anläggningar för rörtillverkning som har omkring 1000 anställda arbetare och tjänstemän.
Tillsammans med Kroppa kommun har bygden anor ända sedan Karl IX tid, vilken på platserna anlade hyttor och smedjor.

Storfors vinterväg

Storfors industri

Storfors samhälle

Storfors bad simskola