Kommunerna 1955: Stenbrohults landskommun

Stenbrohult rubrik

Stenbrohult Råshult Linnés födelsehem

Råshult. Carl von Linnés födelsehem

Stenbrohult Helga å Diö

Helga å vid Diö

Stenbrohult kyrka

Stenbrohults kyrka

Stenbrohult Möckeln

Utsikt över sjön Möckeln från Taxås