Kommunerna 1955: Steneby landskommun

STENEBY KOMMUN
En gammal lantbruks- och industrikommun i hjärtat av Dal. Dess historia täljer om ofärdsår, gränskrig och härjningar och om idoga arbete. Tidigt blev det en industrikommun. Billingsfors skriver 1768 i sitt märke och vid 1800 talets inträde fanns sågverksindustri i Dals Långed. Nu ligger ett stort pappersbruk i Billingsfors. I Dals Långed finnes ett pappersbruk som just nu undergår en förvandling som medför att dess kapacitet fördubblas. Vid de södra fallen ligger världens största hästskosömfabrik AB O. Mustad & Sons anläggningar. Vid sidan av dom stora finnes många mindre företag.

Steneby Billingsfors herrgård

Om gammal brukskultur vittnar den gammIa herrgården i Billingsfors.

Steneby Billingsfors huvudkontor

Om Billingsfors - Långeds koncernens nutida kraftutveckling vittnar dess huvudkontor.

Steneby Dalslands kana Mustad & Son fabrikerl

Under mitten av 1800-talet färdigställdes Dalslands kanal. Den sammanbinder brukssamhällena och den natursköna bygden. Mustad & Sons fabriker.

Steneby pappersfabrik Långeds fabriker

Följer blicken kanalen norr över ser vi från samma utsiktspunkt Långeds fabriker. De skogklädda åsarna lämnar råmaterial till pappersfabriken.

Steneby Billingsfors skola

Bygden är en gammal kulturbygd med bl.a. hällristade bilddokument från bronsålderstid. I dag röjer vi skog och bygger moderna skolor - en insats
i upplysningens tjänst. Matsal och slöjdsal vid Billingsfors nya skola.

Steneby Dals Långed egnahem

En ny tid kräver nya bostäder. En livlig egnahemsverksamhet förekommer. Hus efter hus växer upp. Dals Långed.

Steneby Dals Långed Jenserud

Räcker inte det enskilda initiativet till får kommunen bistå. En uppmärksammad seriebyggnation förekommer i kommunens regi där 20 st egnahem uppföres och uthyres till bruksanställda. Jenserud, Dals långed.

Räcker inte det enskilda initiativet till får kommunen bistå. En uppmärksammad seriebyggnation förekommer i kommunens regi där 20 st egnahem uppföres och uthyres till bruksanställda. Jenserud, Dals långed.

Steneby signatur