Kommunerna 1955: Stenkumla

Stenkumla rubrik

Stenkumla text

Stenkumla kyrka

Stenkumla kyrka

Stenkumla Högklints platå i Västerhögde

Högklints platå i Västerhögde

Stenkumla Högklint utsikt Västerhögde

Utsikt från Högklint