Kommunerna 1955: Stenstorps landskommun

Stenstorp rubrik

Stenstorp text

Stenstorp kommunalhus

Stentorps kommunalhus. Gudhems härads f.d. tingshus, förvärvades av kommunen den 1 jan. 1954

Stenstorp sidrubrik

Stenstorp kommunalhus posthus

Kommunalhuset och posthuset (det senare inrymmer post- landsfiskals och poliskontor samt bostäder) ligger vid genomfartsleden Skövde - Falköping

Stenstorp Döbeln monument

Minnesten över Georg Carl von Döbeln f.d. 29 april 1758. Stenen är rest vid födelsehemmet Stora Torpa i Segerstads församl.