Kommunerna 1955: Stenungsunds landskommun

Stenungsund rubrik

Stenungsund hamn

Stenungsund, badorten som är på väg att bli industriort, vilken genom diskussionen om ångkraftverket blivit om inte berömd, så dock omtalad, har givit namn åt den nybildade kommunen. Stenungsunds kommun består av socknarna Ödsmål, Norum, Spekeröd och Ucklum. Kommunen är till stor del gammal kulturbygd. De många gravfälten, särskilt i Ucklum och Spekeröd vittna därom. Grössby i Ucklum och Grössbacke i Spekeröd lär vara omnämnda i den klassiska litteraturen redan på 500-talet. Gravfältet på Grössbacke har varit en urgammal tings- och samlingsplats för befolkningen mellan Nordre älv och Byfjorden. I minst ett årtusende ända fram till 1600- talets mitt har där hållits ting. Den i forntiden kala grusåsen är numera till största delen skogbevuxen och i de öppna gläntorna finnes ett och annat eget hem. Det som dock alltjämt minner om forntida storhetstid äro stenblocken på gravfältet.

Där Hakefjordens vågor svallade när grytingarna höllo ting på Grössbacke ligger nu kommunens centrum, kommunalkontor och tingshus m.m. Stenungsunds kommun är stadd i rask utveckling. Det ovan nämnda ångkraftverket och dettas blivande atlanthamn kommer att ge den 100-åriga badorten Stenungsund ett annat ansikte. Andra industrier planeras även och kommunalmännen hoppas att Stenungsunds kommun, med sitt förnäma läge invid Hakefjorden och Bohusbanan mitt emellan Göteborg och Uddevalla, skall utvecklas till en både livskraftig industriort och även kunna bibehålla sin karaktär av rekreationsort för storstadsbefolkningen.

Stenungsund kommunalhus

Kommunalhuset i vilket inrymmes kommunalkontor, sammanträdesrum, folktandvårdspoliklinik, poliskontor, brandstation, arkiv och bibliotekslokal samt en lägenhet.

Stenungsund gravfält Grössbacke

Del av gravfältet vid Grössbacke där de s.k. grytingarna beslutade om sina gemensamma angelägenheter och där brottslingar dömdes och tvistemål avgjordes under tusental av år.

Stenungsund Askeröfjärden

Utsikt över Askeröfjorden med Stora Askerön, kommunens största ö, i bakgrunden. Här skall kommunens handelshamn byggas.

Stenungsund Sandviken Ödsmål atlanthamn

Aftonstämning över Sandviken i Ödsmål, omskriven i diskussionen om ångkraftverket. Vattenfallsstyrelsens atlanthamn är avsedd förläggas söder om denna vik.

Stenungsund Grössby Ucklum Hällungen

Utsikt över Grössby i Ucklum. I bakgrunden sjön Hällungen.

Stenungsund Ödsmålsdalen

Utsikt över Ödsmålsdalen.

Stenungsund Börsflog ättestupa Hällungen

Börsflog, ättestupa invid Hällungen. Genom detta berg löper Bohusbanans järnvägstunnel.

Stenungsund Kyrkenorum Norum

Utsikt över Kyrkenorum i Norum socken.

En kort redogörelse i ord och bild från en vacker bygd i västerled.

Stenungsund signaturer