Kommunerna 1955: Stora Kopparbergs landskommun

Stora Kopparberg vapen

Stora Kopparberg vapen beslut

Det första fastställda sockenvapnet i Kopparbergs län.

Stora Kopparberg protokollutdrag

Erinran om bostadsbyggandets begynnelse i socknen. Barnrikelån nr 9 i landet.

Stora Kopparberg kyrka

Utsikt från kommunalkamrerarebostaden i Sockenstugan. Du har väl inte glömt den?