Kommunerna 1955: Svansjö landskommun

Svansjö rubrik

Svansjö ålderdomshem Torestorp

Ålderdomshemmet i Torestorp

Här är en bygd där gårdarna
i allmänhet äro små
Här ligga ofta stugorna
i en glänta en grön liten vrå
Här höres dunk ifrån vävarna
och stickmaskinernas sång.
Här vårda de flitiga nävarna
den mark som var karg en gång.

Svansjö folkskola Öxabäck

Folkskolan i Öxabäck

Här breda sig betesvallarna
frogdigt kring åkrarna små
Här glittrar de många sjöarna
i dalar, dit bäckar gå
Här stämma de djupa skogarna
så sakta sin violin.
Här spira om våren sipporna
vid skogslyckans lummiga lin.

Svansjö Älekulla kyrka flygfoto

Kyrkan i Älekulla

Här ljuda så vackert klockorna
från den vita kyrkan i byn,
som höjer sitt torn över gårdarna
över berg över skogarnas bryn.
Här gömmes de vackra sagorna,
som följa dem släktleds sång.
Arv, som vi fått av fäderna,
skall lämnas till söner en gång.

Svansjö signaturer