Kommunerna 1955: Svedala köping

Invånare: 5182
Areal: 4152 ha
Utdebitering: 11: 70 kronor (totalt)
Municipalsamhälle år 1899
Köping år 1919
Sammanslagning med Svedala socken år 1950
Centraliserad förvaltning fr o m år 1930
Kommunalkamrer 1/1 1930 - 30/4 1938 B. Th. Paulson
1/5 1938 - Åke Hellstrand
Kommunala tjänstemän: kamrer, kommunalingeniör, kommunalassistent (socialvård), kommunalkassör, 2 kontorsbiträden
Kommunalfullmäktige: Ordförande folkskollärare Otto Sigv. Persson (s) Vice ordförande handlanden Einar Mattsson (f) Kommunalnämnden: Ordförande folkskollärare Henning Bengtsson (s)
Vice ordförande handlanden Einar Mattsson (f)
Köpingens största industri: A.-B. Åbjörn Andersson. Tillverkar stenkrossar, väghyvlar och andra vägmaskiner, packningsmaskiner m m
Anställda: 730 personer

Svedala kommunledning

Henning Bengtsson
Otto Sigv. Persson
Åke Hellstrand

Svedala kommunalkontor

Köpingens kommunalkontor

Svedala kommunalkontor enhetsskola

Svedala sockens förutvarande kommunalkontor, vars lokaler f.n. disponeras av enhetsskolan.

Svedala stadspark

Vy från köpingens stadspark.

Svedala järnvägsstation Åbjörn Andersson

Svedala järnvägsstation och AB Åbjörn Anderssons kontorsbyggnad.