Kommunerna 1955: Svegs köping

Sveg köping rubrik

i Härjedalen, Jämtlands län, vackert belägen vid Ljusnan. Centralort och handelscentrum för Härjedalen. Blev köping Ar 1937. Invånareantal (år 1954) 1982 personer.

Sveg kommun rubrik

vid Ljusnan i Härjedalen, Jämtlands län, bildad av förutvarande Svegs, Linse11s och Älvros kommuner. Invånareantal (år 1954) 4019 personer.

Sveg köping flygfoto

1. Totalvy över Svegs köping.

Sveg lasarett flygfoto

2. Svegs lasarett.

Sveg kyrka kyrkpark flygfoto

3. Kyrkan med kyrkparken.

Sveg samrealskola prästgård

4. Svegs samrealskola, uppförd 1938, f. n. under tillbyggnad.

Sveg lekpark bostads affärshus

5. Nyuppfört bostads- och affärshus med lekpark för barn.

Sveg Älvros gamla kyrka flygfoto

6. Vy från Älvros, Svegs kommun.

Sveg Linsell flygfoto

7. Vy från Linsell, Svegs kommun.

Sveg Lofsdalsgården turiststation

8. Lofsdalsgårdens turiststation, Svegs kommun.

Sveg Bäckedal folkhögskola

9. Bäckedals folkhögskola i Svegs kommun.

Sveg Ljusnan

10. Sveg vid Ljusnan.

Sveg signaturer