Kommunerna 1955: Tännäs landskommun

Tännäs rubrik

Tännäs Funäsdalen brandstation

Funäsdalen med brandstation

Tännäs kyrkby

Tännäs kommun, utposten i Härjedalens vackra fjällvärld, ser med bävan fram mot den dag då många av dess vackraste platser kommer att dränkas genom sjöregleringar. Kanske bygden kommer att avfolkas, med alla de konsekvenser en dylik utveckling medför för hela sambällsbildningen. Vi förvänta oss bistånd från Landskommunernas lörbund mot detta ingrepp i naturen.

Tännäs signatur

Tännäs Fjällnäs Hamrafjället

Hamrafjället, Fjällnäs.

Tännäs Lossen

Lossen, Tännäs.