Kommunerna 1955: Tärendö landskommun

Tärendö kyrka

Tärendö kyrka
Tärendö kommun är belägen i norra delen av Norrbotten och gränsar mot Lappland. Befolkningen uppgår till c:a 2300 personer och skattekronorna till c:a 40000. Huvudnäringar äro jordbruk och skogsbruk.

Tärendö bro Kalix älv

Bro över Kalix älv vid Tärendö.
Kyrkbyn Tärendö har c:a 1.000 invånare. Bron över Kalix älv förbinder huvuddelarna av byn.

Tärendö kyrkby

Utsikt över Tärendö
Älvarnas vatten ge liv åt landskapet och de gamla tornedalsgårdarnas karaktäristiska längor passa in i landskapet.

Tärendö bifurkationen Torne Kalix älv

Bifurkationen
Bygdens största sevärdhet är bifurkationen mellan Torne och Kalix älvar. Sammanflödet med Kalix älv sker i Tärendö by i närheten av församlingens kyrka. Bifurkationen, Tärendö älv, beräknas ta 45 % av Torne älvs vatten.

Tärendö hembygdsgård

Hembygdsgården
Intill bifurkationen ligger en av Norrbottens mest kända hembygdsgårdar, ett litet Skansen i fickformat.

Tärendö Rovavaara sportstuga

Sportstuga i Rovavaara
Terrängen är ganska flack och upptages av ofantliga myrar. I norra delen av kommunen finnes dock lågfjäll såsom Narkaustunturi, 600 m, med toppar över trädgränsen. Väster om Tärendö kyrkby ligger en rad bergsåsar av vilka Rovavaara är en av de högsta.