Kommunerna 1955: Teckomatorps landskommun

Teckomatorp Norrvidinge kyrka interiör text rubrik

Interiör från Norrvidinge nyrestaurerade 1100-talskyrka.

Teckomatorp foto 1

Teckomatorp foto 2

Från de talrika gravhögarna har man en vidsträckt utsikt över en bördig jordbruksbygd.